Skip to content Skip to footer
  • Hata önleme tekniklerini uygulayarak hataları bulmak yerine onları önlemeyi amaçlayan Sıfır Hata metoduna göre çalışmayı sağlayıcı adımlar atmak,
  • Müşterilerimizin isteklerine tam olarak ve zamanında yanıt vermek,
  • Ürün kalitemizden ödün vermeden, maliyet ve performans dengesi ile ürünlerimizi tasarlayıp, üreterek zamanında sunmak,
  • Reklamımızı ürün kalitemizle yapmak.
  • En üst düzeyde müşteri memnuniyetini, ürün ömrü boyunca sağlamak; sürekli ve kalıcı müşteriler edinmek.
  • Ürünlerimizi oluştururken kalite bilincini arttırmak.
  • Takım ruhu ve sürekli gelişim anlayışını temel değer olarak benimsemek, yasal zorunlulukları göz önünde bulundurmak.
  • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çözüm ortaklarımızın ve içinde bulunduğumuz toplum ile tarafların beklentilerini karşılayan, karşılıklı değer katan, güvene dayalı ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek.
  • İnovatif ve yaratıcı yaklaşımlar ile çalışanlarımızı cesaretlendirmek, çalışanlarımızın yetkinlik, bilgi ve becerilerini arttıracak teknik ve davranışsal eğitimler gerçekleştirmek ve gerekli alt yapıyı sağlamak.
  • Çözüm ortağı paydaşlarımızla birlikte müşteri değeri yaratmayı hedefleyen iş birliği anlayışımız ile gelişen teknoloji ve trendleri kullanarak yenilikçi ve yaratıcı olmak.